Zadbaj o jakość dostarczanego Produktu

Usługi doradczo-konsultacyjne

z zakresu testowania, procesów oraz automatyzacji testów

Konsultacje - Quality Assurance as a Service od jaktestowac.pl

Jakość w projektach nie jest rzeczą banalną pomimo wielu różnych opinii krążących wokół IT. Aby ją zapewnić, należy nad nią pracować podobnie jak nad rozwijaniem funkcjonalności. Błędy późno identyfikowane w całym cyklu tworzenia oprogramowania, skutkują nie tylko zdecydowanie większymi kosztami naprawy, ale także niezadowolonymi klientami i utratą wizerunku. Tego typu konsekwencje mogą zabić najlepszy produkt, zburzyć największy ład i zniszczyć genialny produkt.

Projekty, a tym samym ludzie mierzą się z różnymi problemami, czasem brakuje kompetencji w danej technologii, innym razem realizowany jest nietypowy projekt. Bardzo często nie potrzeba zbyt wiele by zrobić ogromną różnicę.

Pojawia się pytanie:

skoro tak, to dlaczego zespół sobie z tym nie radzi?

Odpowiedź jest prosta – to zależy.

Konsultacje - Quality Assurance as a Service od jaktestowac.pl

Konsultacje - Quality Assurance as a Service od jaktestowac.pl

Zależy od tego, jak patrzymy, jakie są oczekiwania, problemy i wyzwania, jakie kompetencje są dostępne, czy znane są możliwości zespołu. Dla obserwatora pociągu, sam pociąg, jak i jego pasażerowie pędzą, natomiast pasażer pociągu może odnieść błędne wrażenie o staniu w miejscu. Tym prostym przykładem staramy się zobrazować, że perspektywa i doświadczenie ma znaczenie.

Czasem wystarczy krótka konsultacja, aby uniknąć dużych kosztów w przyszłości.

Nasza Oferta

Konsultacje - Quality Assurance as a Service od jaktestowac.pl

Skorzystaj z naszego ponad 12 letniego doświadczenia

w dbaniu o jakość, definiowaniu procesów i mentoringu

Techniczne Aspekty Testowania
Poprawnie zaprojektowana architektura testów, która jest dostosowana do potrzeb projektu, może znacznie obniżyć koszta oraz podnieść jakość wytwarzanego produktu. Podczas naszych konsultacji oferujemy:

 • przygotowanie i przeprowadzenie przez proces decyzyjny odnośnie automatyzacji,
 • pomoc/rekomendacje w wyborze narzędzi,
 • wdrożenie automatyzacji do projektu,
 • tworzenie własnego frameworka w oparciu o dobre praktyki, wzorce architektoniczne, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych,
 • wsparcie techniczne w rozwiązaniu napotkanych problemów podczas realizacji różnego rodzaju testów,
 • wprowadzenie narzędzi np. Postman, Swagger, Dredd,
 • pomoc w konfiguracji i zarządzaniu środowiskami,
 • pomoc w konfiguracji narzędzi 3rd party np. CI/CD.

Procesy Zapewnienia Jakości
Nieodłącznym elementem całego cyklu wytwarzania oprogramowania (SDLC) są wszystkie czynności mające na celu zapewnienie jakości na różnych etapach, dzięki czemu upewniamy się, że budujemy pożądane oprogramowanie jednocześnie tworząc swoistą siatkę bezpieczeństwa przed błędami. Dlatego w ofercie znajdują się między innymi:

 • definiowanie i budowanie strategii testowej,
 • dopasowywanie testów to potrzeb projektowych,
 • budowanie test planów, sesji testowania,
 • definiowanie ryzyk i zarządzanie nimi,
 • ustalanie procesu zapewnienia jakości w projekcie z uwzględnieniem dostępnych zasobów i możliwości,
 • proponowanie usprawnień do istniejących procesów w celu niwelowania lub całkowitego eliminowania błędów lub zaistniałych problemów,
 • pomoc w definiowaniu metryk dostarczania i zapewnienia jakości, a także w doborze odpowiednich do stawianych celów biznesowych.

Praca z Wymaganiami
Niewątpliwie praca nad jakością zaczyna się na najwcześniejszych etapach, nawet przed rozpoczęciem pisania kodu produkcyjnego. Zgodnie z podejściem shift-left, oferujemy wsparcie na etapie zbierania wymagań biznesowych lub przy ich dalszej obróbce. Tak by praca projektowa mogła przebiegać możliwie wydajnie. Zajmujemy się wymaganiami:

 • funkcjonalnymi,
 • niefunkcjonalnymi.

Mentoring oraz Upskilling Zespołu QA
Posiadanie zespołu na odpowiednim poziomie kompetencji jest dużą częścią sukcesu, szczególnie jeśli dzięki nim jest w stanie zapewnić odpowiednią efektywność realizacji zadań. Dlatego dbamy o uzupełnianie wiedzy ale także rozwój pracowników w trakcie:

 • mentoringu,
 • upskillingu.

Z naszego doświadczenia wynika, że często w projektach pojawia się demotywacja, której przyczynami często jest brak:

 • sparing partnera do dyskusji technicznych,
 • określonej ścieżki rozwoju i dalszej kariery.

Z chęcią wypełnimy te zapotrzebowanie.

Dedykowane Kursy i Szkolenia
Prócz tego co dostępne w ramach platformy jaktestowac.pl, możemy przygotować indywidualne szkolenie. Tutaj prosimy o kontakt, abyśmy określić zakres oraz przygotowali wycenę dedykowanego szkolenia czy przygotowania materiału self-study. Wspólnie ustalimy agendę szkolenia, formę oraz termin. Jeśli zespół potrzebowałby materiałów, których nie mamy aktualnie w ofercie – prosimy o kontakt.
Audyty i Research
Zawsze w projektach mówi się o wymaganiach biznesowych, jednak coraz częściej dochodzą do tego różne standardy np. ISO, które muszą zostać spełnione, aby projekt został zaakceptowany. Pojawiają się także pomysły na realizację innych funkcjonalności lub integracji narzędzi, jednak zespół jest w 100% obłożony aktualną pracą lub po prostu nie czuje się komfortowo w pracy researchowej. Dlatego to my możemy pomóc ocenić m.in.:

 • wykonalność zadania,
 • dostępność narzędzi,
 • dostępność rozwiązań.

Możemy także pomóc w budowaniu prototypów.

Szeroko Pojęte Konsultacje i Wsparcie Projektowe
Dodatkowo:

 • wspieramy procesy rekrutacyjne (macierze kompetencji, prowadzenie rekrutacji zarówno części technicznej czy “miękkiej”),
 • wspieramy w wypracowaniu własnych standardów,
 • wsparcie w tworzeniu dokumentacji projektowej i testowej.

Jeśli interesuje Państwa poprawa jakości w projekcie, a dany temat nie jest obecny w naszej ofercie – prosimy o kontakt. Przeanalizujemy Państwa przypadek i zobaczymy czy będziemy mogli pomóc 🙂

Dla kogo jest nasza oferta?

Managerów i Liderów
Inżynierów Jakości
Świadomych Developerów chcących poprawić sytuację projektową
Osób Decyzyjnych na tle firmy lub startupu, które dostrzegają wartość wynikającą z jakości i dbania o nią

Sposób współpracy

Krok 1
Kontakt
Na początku prosimy o kontakt mailowy i opis potrzeb. Następnie po ich analizie odpowiadamy i ustalamy wideo rozmowę, na której dokładniej omówimy cele i sposoby, jak możemy Państwu pomóc.

Na wideorozmowie pogłębiamy naszą wiedzę o priorytetach i potrzebach projektu.

Zebrane informacje na tym etapie posłuża nam do analizy celów, potrzeb i przygotowania zakresu współpracy z naszej strony.

Krok 2
Analiza celów i potrzeb
Z naszej strony wykonujemy analizę zakresu współpracy. Rozpisujemy listę różnych możliwości i rozwiązań.

W zależności od potrzeb organizujemy dodatkowe spotkania, które pozwolą nam lepiej zrozumieć problem i zaproponować lepsze rozwiązanie.

Krok 3
Ustalenie zakresu współpracy
Na tym kroku ustalamy:

 • konkretny zakres współpracy i wspólne cele,
 • miary sukcesu,
 • miary porażki,
 • długość współpracy,
 • kwotę oraz sposób rozliczenia i terminy.

W razie potrzeby podpisujemy NDA.

Krok 4
Realizacja
W zależności od Państwa potrzeb i ustalonego zakresu współpracy:

 • realizujemy i dostarczamy potrzebne artefakty w postaci dokumentów, planów etc.,
 • wykonujemy audyt i dostarczamy wyniki analizy,
 • współpracujemy z zespołem developerskim,
 • realizujemy Proof-of-Concept danego rozwiązania,
 • monitorujemy i nadzorujemy wdrożenie i zdefiniowane metryki.

Dodatkowo:

 • jeśli pojawią się potrzeby rozszerzenia współpracy, to możemy przedyskutować nowy zakres lub w razie potrzeby zaangażować dodatkowe osoby,
 • jeśli nasza pomoc nie jest już potrzebna to możemy wygasić współpracę nawet natychmiastowo rozliczając to, gdzie teraz jesteśmy.

Studium przypadków

case1b

Projekt z Branży e-Commerce

Od samego początku bazowaliśmy na doświadczeniu, wiedzy eksperckiej, faktach i sprawdzonych metodach developmentu. Przychodziliśmy z rozwiązaniami, które dały oczekiwany rezultat.
case1c

Projekt z Branży e-Commerce

W rezultacie skróciliśmy czas potrzebny na dostarczenie nowych funkcjonalności dla użytkownika końcowego – z 4-6 miesięcy, do 4-6 tygodni.
case3a

Innowacyjny system transportowy

Było to możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wdrożonej strategii testów oraz przy dużym udziale automatyzacji.
case2a

Wydajnościowe wyzwania w systemie finansowym

Udało nam się skrócić czas przetwarzania operacji z kilku godzin do kilku minut, mając jednocześnie pewność, że w ramach funkcjonalności aplikacji nie nastąpiła żadna niepożądana zmiana.
case1a

Projekt z Branży e-Commerce

Wspólnie z klientem dopasowaliśmy strategię testową do kontekstu projektu, skrzętnie planując każdy z etapów dostarczanego oprogramowania.

Konsultacje - Quality Assurance as a Service od jaktestowac.pl

Projekt z Branży e-Commerce

Więcej...

Kontekst:

Projekt z branży e-commerce z dużym naciskiem na szybki release, otwarcie się na klientów, oraz realizację założeń przedstawionych stakeholderom jeszcze przed rozpoczęciem developmentu.

Wyzwanie:

Time to market, ambitny plan na dowiezienie produktu. Ambitne oczekiwania stakeholderów względem wielkości zespołu. Dostępny tylko opis wymagań funkcjonalnych.

Nasze działania:

Cały zespół jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego oprogramowania. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że w tym kontekście zespół odpowiada za realizację konkretnych zadań. Suma tych czynności ma w rezultacie osiągnąć zamierzony poziom jakości. Wcześniej jednak należało popracować z wymaganiami niefunkcjonalnymi oraz zaplanować odpowiednie poziomy testów jako Manager Jakości.

Zanim przeszliśmy do planowania działań, należało rozprawić się z brakującymi elementami układanki tj. wymaganiami niefunkcjonalnymi, ich mierzalności i adekwatnością dla projektu. Część z wymagań byliśmy w stanie odłożyć w czasie ze względu na krótki czas dostarczenia i inne cele stawiane przed tym MVP – klient potrzebował potwierdzenia modelu biznesowego, jednak nie mogło się to odbyć kosztem jakości. Utrata jakichkolwiek punktów na tym poziomie mogłaby doprowadzić do nieodwracalnych skutków, jak np. zepsuta reputacja, czy skaza na marce, a w konsekwencji utrata inwestorów.

Wspólnie z klientem dopasowaliśmy strategię testową do kontekstu projektu, skrzętnie planując każdy z etapów dostarczanego oprogramowania. Zaproponowaliśmy proces, który buduje swoistą siatkę bezpieczeństwa dla krytycznej i najważniejszej funkcjonalności systemu, bez której całość nie miałaby sensu.

W rezultacie skróciliśmy czas potrzebny na dostarczenie nowych funkcjonalności dla użytkownika końcowego – z 4-6 miesięcy, do 4-6 tygodni.

Wnioski:

Przykład obrazuje sztukę dobrego zrozumienia celu projektu, wyzwań przed nim stawianych oraz odpowiedniego ukierunkowania działań zespołu developerskiego. Nie byłoby to możliwe bez zbudowania dobrej relacji z klientem. Od samego początku bazowaliśmy na doświadczeniu zespołu, wiedzy eksperckiej, faktach i sprawdzonych metodach developmentu, przychodząc do niego z rozwiązaniami, które dały oczekiwany rezultat. Klient, pomimo początkowej nieufności, bardzo szybko się przekonał o zasadności działań, doceniając zaangażowanie. W efekcie odniesionego sukcesu, pojawiły się nowe środki na zwiększenie zespołu developerskiego.

Poprawa jakości i wydajności w projekcie z branży finansowej

Wydajnościowe wyzwania w sytemie finansowym

Więcej...

Kontekst:

Istniejący system klienta opierał się o rozwiązania znane z branżą finansową. System został stworzony w oparciu o starsze technologie i rozwijany przez wiele lat przez różne zespoły od różnych podwykonawców, z których każdy podchodził do zapewniania jakości w bardzo odmienny sposób.

Wyzwanie:

Poprawa wydajności systemu była najwyższym priorytetem. Przetwarzanie niektórych procesów mierzono w dniach. Spowodowało to również poważne problemy z użytkowaniem oprogramowania, co z kolei znacząco nadszarpnęło reputację klienta w oczach jego użytkowników końcowych.

Wszystkie weryfikacje i walidacje były przeprowadzane manualnie. Przez to wszystko było bardzo kosztowne i czasochłonne, a mając na uwadze nieubłaganie zbliżające się terminy, klient nie mógł pozwolić sobie na powtórkę, wręcz przeciwnie – musiał możliwie szybko odbudować zaufanie i poprawić wydajność systemu.

Nasze działania:

Nasze działania skupiły się na opracowaniu podejścia do testów dla systemów typu legacy. W pierwszej kolejności zdefiniowaliśmy wskaźniki jakości systemu, pozwalające nam monitorować i mierzyć zmiany w czasie. Następnie określiliśmy miejsca w systemie, gdzie można było wprowadzić zmiany najmniejszym kosztem przy jednoczesnym największym zysku w kontekście wydajności.

Zaplanowaliśmy zakres prac – refaktor kodu aplikacji wraz z rozwijaniem siatki bezpieczeństwa w postaci testów. W tym celu wdrożyliśmy m.in. zestaw testów weryfikujących osiągnięcie pożądanego rezultatu projektu – poprawę wydajności systemu, przy zachowaniu poprawności obliczeń. Z punktu widzenia systemu kluczowa była bliska współpraca z ekspertem domenowym oraz dostarczoną dokumentacją.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy, procesy budowania i inspekcji w ramach Continuous Integration, kładąc nacisk na weryfikację stanu dostarczanego oprogramowania, jego jakości, podtrzymywania ustalonych standardów oraz luk bezpieczeństwa. Dzięki temu mogliśmy zapewnić interesariuszy o braku regresji we wszystkich kluczowych obszarach aplikacji.

Wnioski:

Udało nam się skrócić czas przetwarzania niektórych operacji z kilku godzin do kilkudziesięciu minut (z 24-30 godzin do 30-45 minut), mając jednocześnie pewność, że w ramach funkcjonalności aplikacji nie nastąpiła żadna niepożądana zmiana. Było to możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wdrożonej strategii testów oraz przy dużym udziale automatyzacji. Ostatecznie osiągnęliśmy cel w wyznaczonym terminie. Dzięki temu udoskonalony produkt trafił do klientów i użytkowników końcowych na czas.

Transport i jakość w innowacyjnym systemie

Innowacyjny systemie transportowy

Więcej...

Kontekst:

Projekt dotyczył transportu i innowacyjnego systemu do zarządzania, analizy i dystrybucji zezwoleń, punktów dostępu i płatności. Architektura była oparta w dużej mierze o mikroserwisy i integrację z zewnętrznymi dostawcami. Projekt był już w zaawansowanej fazie rozwoju, a dedykowany zespół ds. kontroli jakości nie był od początku zaangażowany w proces.

Wyzwanie:

Głównym celem było dostarczenie pierwszej wersji oprogramowania na spotkanie z interesariuszami. Ważna była nie tylko realizacja funkcjonalności, ale także zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczanego rozwiązania. Sukces tego etapu był kluczowy dla dalszej realizacji projektu z uwagi na możliwość jego kontynuacji oraz pozyskanie finansowania dla reszty zaplanowanego systemu.

Nasze działania:

W pierwszym kroku oparliśmy się na celach i potrzebach klienta. Mając zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne określiliśmy priorytety oraz ryzyka. Mając te informacje opracowaliśmy strategię procesu testowania – od testowania nowych funkcjonalności, automatyzacji, aż po testy regresji i raporty jakości aplikacji. Zaprojektowaliśmy również proces wczesnego wykrywania błędów, który zapobiegł potencjalnemu obniżeniu zaufania do produktu i wyższym kosztom napraw.

Pomogliśmy skompletować zespół testerów, który miał za zadanie dbać o jakość na różnych etapach rozwoju serwisów. Położyliśmy tutaj duży nacisk na praktykę shift-left. Przez cały czas wdrażania nowych członków mentorowaliśmy ich i pomagaliśmy im zapoznać się z narzędziami oraz wykorzystywanymi technologiami.

Opracowaliśmy automatyzację testów, która obejmowała zarówno poszczególne moduły, jak i integrację mikroserwisów z systemami zewnętrznymi. Kluczowe było włączenie automatyzacji do procesów budowania i wdrażania. Dzięki czemu uzyskaliśmy szybką informację zwrotną na temat aktualnego stanu dostarczanego oprogramowania oraz spełnianiu przez nie aspektów jakościowych.

Wnioski:

Prezentacja całego systemu została bardzo pozytywnie odebrana przez interesariuszy. Przyjęte założenia dla systemu, które były ujęte i weryfikowane na poziomie strategii testowej, zostały spełnione. W efekcie czego zostało przyznane dofinansowanie dla projektu. Dzięki temu mogliśmy przejść do kolejnych faz realizacji rozwiązania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Konsultacje - Quality Assurance as a Service od jaktestowac.pl

Jak wygląda współpraca?
Na początku prosimy o kontakt mailowy z opisem problemu i potrzeb. Im więcej informacji zostanie nam przekazanych na tym etapie, tym szybciej będziemy mogli przejść do współpracy. Odezwiemy się tak szybko, jak będzie to możliwe proponując dalsze kroki oraz rozmowę.

Następnie wykonujemy analizę zakresu współpracy. Rozpisujemy listę różnych możliwości i rozwiązań.

W kolejnym kroku podczas rozmowy ustalimy warunki współpracy, takie jak częstotliwość spotkań, zakres wsparcia, czy sposób rozliczenia. W zależności od potrzeb możemy podpisać NDA, a następnie rozpocząć cykliczne spotkania, tak często jak będzie to potrzebne. Zawsze to Państwo decydują w ramach możliwości jakie posiadasz.

W jakiej formie odbywają się konsultacje? Jakie są formy współpracy?
Najczęściej będą to rozmowy w postaci telekonferencji. Prócz tego w dowolnym momencie można się także z nami kontaktować mailowo lub poprzez różnego rodzaju komunikatory (MS Teams, Zoom etc.). Sposób komunikacji określamy na początku ustalania warunków współpracy.

Poza rozmowami, nasza współpraca obejmuje również inne aktywności, jak Code Review, przygotowanie frameworka do testów w danym języku, analiza wymagań, przygotowanie strategii testów etc. Również oferujemy aktywności jak Pair-Coding, Pair-Review czy Pair-Testing, które są doskonałym sposobem dzielenia się wiedza w oparciu o praktykę.

Jaka jest cena za wszystkie usługi?
Cena jest zależna od kilku czynników, takich jak zakres wsparcia, czy orientacyjnej długości współpracy. Cena usługi zaczyna się od 250 PLN brutto za godzinę. Możliwa także jest współpraca na zasadach Fixed Price, gdzie to my dostarczamy produkt jak np. framework do testów w danym języku.
Z kim będziemy pracować? Kim są konsultanci?
Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z ogromnym doświadczeniem w branży. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma osoby, która jest utożsamieniem wszystkich kompetencji jednocześnie dlatego w zależności od problemu, będziemy starali się dopasować możliwie najlepszego konsultanta. Idealnie takiego, który już rozwiązywał podobny problem i zakończył go sukcesem.
Jakie macie doświadczenie w IT, w roli konsultantów?
Praca konsultanta, z jaką mieliśmy przyjemność, to prócz rozwiązywania problemów technicznych o zawiłych i często niejasnych zależnościach, to także wspieranie procesów sprzedażowych, uczestnictwo w warsztatach z klientami, wspieranie rozwoju QA, opracowywanie strategii testowej i efektywnego dostarczania oprogramowania. Wyzwań w projektach jest wiele i nie sposób o wszystkich napisać. Jednak świadomi nieustającego postępu technologicznego idziemy z nurtem i nie odpuszczamy także w kontekście swojego rozwoju.
W jakich projektach i branżach pracowaliście?
Pracowaliśmy i wspieraliśmy projekty z różnych branży m.in: finansowa, transportowa, medyczna, e-commerce, sportowa, oprogramowanie komputerowe, rozrywkowa, przemysł ciężki.
Z jakimi technologiami pracowaliście?
 • Lista technologii, z którymi pracowaliśmy, jest bardzo długa. W jej skład wchodzą różne języki programowania (Python, Javascript/Typescript, C#, Java, nodejs, Swift), technologie/frameworki (Angular, React, .Net Core, ASP.NET) oraz narzędzia, które są zazwyczaj wykorzystywane w projektach.
 • W procesach CI/CD pracowaliśmy z Azure DevOps, GitLab CI, Jenkins oraz GitHub Actions.
 • W kontekście testów automatycznych, kierowaliśmy projektami, w których wykorzystywano Selenium, Cypress, Playwright, nUnit, xUnit oraz White.
 • Wirtualizacja przy użyciu Docker, Kubernetes.
 • Platformy chmurowe tj. Azure, AWS, Heroku.
 • Inne technologie zasługujące na wspomnienie: web3.js, Ethereum, Hyperledger Fabric, Solidity, ChatGPT.

Jakie macie doświadczenie w szkoleniach i mentoringu?
Pomijając inicjatywę jaktestowac.pl, gdzie można znaleźć szereg kursów, od lat prowadzimy szkolenia wewnętrzne w firmach. Począwszy od poziomu juniorskiego, aż po zaawansowane szkolenia dla kadry seniorskiej. Szkolenia dotyczyły wykorzystania różnych narzędzi, stosowania dobrych praktyk, pracy procesowej w projektach etc.

Mentoringiem zajmujemy się od kilku lat i wspieramy testerów z różnym doświadczeniem – począwszy od juniorów, aż po upskilling seniorów. Mentoring pozwala na bardziej personalne podejście do rozwoju – od nakreślenia drogi rozwoju, wspieranie w nauce, aż po nakierowywanie na znajdowanie własnych rozwiązań w ramach projektu.

W obu dysponujemy wieloletnim doświadczeniem z wieloma zadowolonymi mentee oraz kursantami. Sami również doskonalimy swoje umiejętności w tematach związanych z przekazywaniem wiedzy, przez uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach i kursach.

Jakie macie doświadczenie w pracy z zespołami zdalnymi?
Pandemia zmieniła to w jaki sposób dzisiaj wygląda praca, ale dla IT nie było to niczym nowym. Dostęp do szerokopasmowego internetu pozwala na pracę z każdego zakątka świata. Realizowaliśmy projekty dla klientów z całego globu – Wielka Brytania, Niemcy, USA, RPA, Indie, etc.

Również obecnie zdalnie realizujemy projekty. W naszej ocenie większe znaczenie od pracy zdalnej ma świadomość kulturowa i to z jakimi ludźmi się współpracuje. Efektywna komunikacja jest kluczem do sukcesu.

Czy macie doświadczenie w pracy z technologiami, które były nowe na rynku lub nie były jeszcze ugruntowane?
Tak, pracowaliśmy z takimi technologiami w projektach. Przykładami mogą być machine learning czy blockchain. W przypadku jednej i drugiej (ale nie tylko) kluczowe jest zrozumienie klienta oraz jego celu biznesowego, aby dopasować rozwiązania i rekomendacje.

W przypadku każdego projektu analizujemy dokładnie wymagania i potrzeby, np. odpowiednio duże próbki danych lub odpowiednie dane do uczenia maszynowego. Natomiast w przypadku technologii blockchain trzeba się liczyć z wyzwaniami zdecentralizowanych systemów, potrafić odpowiedzieć na pytanie jaki typ architektury blockchain będzie odpowiedni, a często także zająć się budowaniem społeczności lub tokenomii.

Nowe technologie są jak najbardziej do wykorzystania, jednak nie są rozwiązaniem na wszystkie bolączki ‘typowych’ projektów. Dlatego często w naszej pracy kierujemy się rozsądkiem oraz doświadczeniem wynikającym z wiedzy, przekładając cel ponad technologię.

Podobna sytuacja jest z nowymi narzędziami czy bibliotekami, które nie są jeszcze sprawdzone w boju – często z wybrakowaną dokumentacją lub brakiem jakiegokolwiek wsparcia. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy je stosować czy nie. Jesteśmy przekonani, że pomożemy Ci podjąć świadomą decyzję.

Jakie są Wasze doświadczenia i umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia architektury rozwiązań?
Prócz projektowania rozwiązań dedykowanych jakości takich jak frameworki testowe, procesy, strategie, w oparciu o najlepsze praktyki tworzenia oprogramowania, mamy też doświadczenie w projektowaniu kompletnych rozwiązań systemów. Z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, dokumentacji projektowej w tym loga decyzyjnego, diagramów, doborem usług chmurowych, infrastruktury czy integracji ze stronami trzecimi. Odpowiadaliśmy za typowe zespoły agilowe, jak i te złożone z samych inżynierów jakości oprogramowania.

Czy wystawiacie fakturę VAT lub fakturę pro forma?
Tak, za każdą płatność wystawiamy fakturę VAT. W razie potrzeby możemy też wystawić fakturę pro forma.

Zapraszamy do kontaktu

Konsultacje - Quality Assurance as a Service od jaktestowac.pl

Jesteśmy dostępni pod adresem:

Odpowiadamy zazwyczaj w ciągu 36 godzin.

Pozdrawiamy,
Zespół jaktestowac.pl

TESTONEO Sp. z o.o.

41-404 MYSŁOWICE, Polska

REGON 384702546, NIP 2220916676
KRS: 0000810448