Wstęp

Strona ta powstała z myślą o przedstawieniu podstaw użytkowania konsoli systemowej Windows, której używamy w kursach i lekcjach. Przedstawimy tutaj kilka podstawowych poleceń, które pomogą Ci rozpocząć pracę i odnalezienie się w wierszu poleceń.

TIP: W lekcji używamy zamiennie pojęć konsola i terminal. Dla uproszczenia możemy powiedzieć, że oba wyrażenia mogą być stosowane wymiennie. W systemie Windows częściej będziemy mówić o konsoli a w Linux o terminalu. Spotkacie się jeszcze z nazwą wiersz poleceń i finalnie będzie to synonim powyższych.

Przydatne komendy

Przyjmijmy, że mamy następującą strukturę katalogów na dysku:

C:
+-- Projects
|  +-- DemoTests
|    +-- helpers
|    |  \-- functional_helpers.py
|    +-- libs
|    |  +-- allure-2.6.0
|    |  |  +-- ...
|    |  \-- allure-2.6.0.zip
|    +-- front_page_tests.py
|    +-- login_page_tests.py
|    \-- smoke_tests.py
...

W poniższych przykładach założymy, że jesteśmy w katalogu C:/Projects.

Uruchomienie konsoli

Aby uruchomić konsolę należy wejść w menu Start na Windows, lub przycisnąć klawisz Windows, a następnie wpisać cmd. W zależności od wersji systemu mogą pojawić się następujące opcje:

 • cmd.exe
 • Command Prompt
 • Wiersz poleceń

Wybieramy dostępną opcję (używając myszy albo Enter) i naszym oczom powinna ukazać się konsola systemowa. Po uruchomieniu konsoli w ten sposób, znajdziemy się domyślnie w katalogu danego użytkownika.

Uruchamianie konsoli z explorer

Najprościej, aby uruchomić konsolę w danym katalogu, wystarczy użyć Windows Explorera (czyli przeglądarki do katalogów i plików w Windows 🙂 ) do przejścia do danego katalogu, a następnie wpisać w pasku adresu cmd a następnie zatwierdzić ją klawiszem Enter:

Uruchamianie konsoli prawa administratora

Aby uruchomić konsolę z prawami administratora, należy postąpić analogicznie jak w rozdziale Uruchomienie konsoli. Aczkolwiek po wyszukaniu opcji w menu, przy wyborze klikamy na nią prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu podręcznego wybieramy Uruchom jako administrator.

Pojawi się ostrzeżenie UAC, które należy zaakceptować, po czym naszym oczom ukaże się konsola.

Nawigacja

Jeśli jesteśmy w katalogu C:/Projects i chcemy przejść do DemoTests to musimy użyć następującej komendy:

cd DemoTests

Przejście do katalogu nadrzędnego:

cd ..

Jeśli chcemy przejść do konkretnego katalogu to po cd musimy podac pełna scieżkę, od miejsca w którym się znajdujemy, np. będąc w c:\:

cd c:\Projects\DemoTests\helpers

Jeśli chcemy przejść na wskazany dysk:

cd c:/

Albo:

c:

Wyświetlanie zawartości danego katalogu:

dir

Tworzenie plików

Utworzenie pustego pliku:

echo.>out.txt

Gdzie echo. odpowiada za wypisanie pustej linii, która jest przekierowywana > do nowo tworzonego pliku out.txt.

Wyświetlanie zawartości plików

Wypisywanie zawartości pliku na konsoli:

more out.txt

Usuwanie plików

Usuwanie pliku:

rm out.txt

Własne drzewo katalogów

tree /f /a

Wynik:

C:.
|  front_page_tests.py
|  login_page_tests.py
|  smoke_tests.py
|
+---helpers
|  |  functional_helpers.py
|  |
|  \---__pycache__
|      helpers.cpython-36.pyc
|
\---libs
    a_lib.zip

Przełącznik /f odpowiada za wyświetlanie plików w wygenerowanym drzewie, natomiast /a wymusza użycie znaków ASCII zamiast znaków specjalnych takich jak ├─── czy └───.

Przekierowanie

Wynik działania skryptu wyświetlany jest na konsoli, ale gdy rezultat chcemy zapisać w pliku to musimy użyć operatora przekierowania, którym jest >. W praktyce wygląda to następująco na przykładzie drzewa katalogów:

tree /f /a > tree.txt

Powyższa konstrukcja utworzy plik tree.txt, w którym zawarty zostanie wynik działania komendy tree. W przypadku, gdy plik tree.txt nie istnieje to zostanie on stworzony, natomiast gdy istnieje – zostanie nadpisany. W przypadku gdy chcemy dołączyć wynik skryptu do pliku, musimy użyć operatora przekierowania z dodaniem, którym jest >>. W praktyce wygląda to następująco na przykładzie drzewa katalogów:

tree /f /a >> tree.txt

W tym przypadku, gdy plik tree.txt nie istnieje, to on zostanie stworzony, natomiast gdy istnieje – zostanie do niego dodana nowa treść.

Kopiowanie i wklejanie tekstu w konsoli

Kopiowanie tekstu odbywa się poprzez zaznaczenie fragmentu myszą a następnie przyciśnięcie prawego przycisku myszy.

Wklejanie tekstu:
Ctrl+V

Tworzenie i usuwanie katalogów

Utworzenie pustego katalogu:

mkdir NazwaKatalogu

Przy spacjach trzeba zastosować cudzysłowy:

mkdir 'nazwa katalogu'

Usunięcie pustego katalogu:

rmdir NazwaKatalogu

Usunięcie katalogu z całą zawartością:

rmdir NazwaKatalogu /s

Uruchamianie python

Uruchomienie konsoli Pythona (gdy mamy go dodanego do zmiennej środowiskowej PATH):

python

Przydatne linki

Więcej o konsoli można znaleźć pod adresem: