Pierwszy Eksperyment

Wiemy jak utworzyć plik scratches. Mamy więc już taki, domyślnie nazwany przez PyCharma scratch.py 😀

Wpiszmy coś prostego aby zobaczyć czy działa:

print('Hello')

Uruchamiamy plik scratch:
Używając kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+F10
Albo klikamy prawym klawiszem myszki w miejscu gdzie jest nasz kod i wybieramy opcję Run ‘scratch’ (w przypadku gdy nasz plik ma nazwę scratch.py). Zostanie jak zwykle dodana nowa konfiguracja uruchomieniowa.

TIP: Jeśli coś konkretnego robimy w scratches to warto nazwać plik w taki sposób aby konfiguracja uruchomieniowa od razu mówiła nam co uruchamiamy. Jak po raz kolejny widzimy – dobre nazewnictwo sprawia, że łatwiej nam się zorientować w kodzie.

TIP: Zmianę nazwy wprowadzisz klikając na dany plik prawym klawiszem myszki i wybierając opcje Refactor -> Rename.
Zauważ, że pod oknem zmiany nazwy są dwa pola (Search for references i Search in comments and strings), które domyślnie są zanaczone.

Zmiana nazwy w PyCharm to nie przelewki. To środowisko potrafi inteligentnie poprawić wszystkie miejsca gdzie użyliśmy nazwy naszego pliku i zastąpić je nową, którą wprowadzimy. Będziemy się uczyć jak tego rozsądnie używać aby nie popsuć naszego projektu.

Na obecną chwilę odznacz oba pola (spraw aby były puste) dzięki czemu unikniemy nieoczekiwanych akcji PyCharm :).

Teraz bezpiecznie możemy wprowadzić pożądaną nazwę i kliknąć przycisk Refactor.

Możesz tę akcję wywołać skrótem klawiszowym Shift+F6.

Wróćmy do naszego wykonanego pliku scratches – efekt jest powalający:

Od teraz będziemy często korzystać ze scratches w celu szybkiego sprawdzenia fragmentu kodu 🙂 Więcej na temat scratches można poczytać na stronie PyCharm/Scratches

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *