Skorowidz – Docker – Praktyczne wprowadzenie do budowania obrazów

Docker Narzędzie open-source, służące do wspierania automatyzacji wdrażania aplikacji. Jest to realizowane poprzez przenośne, samowystarczalne kontenery (czyli małe niezależne systemy).

Docker for Windows Wersja Dockera dostępna dla systemu Windows wymagająca Hyper-V, narzędzia do wirtualizacji (uwaga! dostępne wyłącznie od Windows 8 dla wersji Pro, Enterprise and Education).

Docker Hub Serwis online https://hub.docker.com/ funkcjonuje jako repozytorium obrazów dockerowych. Służy do przechowywania, zarządzania i dzielenia się obrazami dockerowymi.

Kontener dockerowy (container) Maszyna dockerowa / system / utworzona na podstawie obrazu dockerowego uruchamiana lokalnie lub w chmurze.

Maszyna dockerowa Ultralekki system, szybki i niewielki, z okrojonym do minimum oprogramowaniem (np. bez interfejsu graficznego).

Maszyna wirtualna “Wirtualny komputer”, oprogramowanie pozwalające na tworzenie osobnych systemów operacyjnych na naszym głównym systemie.

Obraz dockerowy (docker image) Szablon zbudowanego systemu – wstępnie przygotowany system, gotowy do tworzenia z niego kontenerów.

Plik dockerowy (dockerfile) Plik zawierający instrukcje dla narzędzia Docker. Opisuje, jak ma wyglądać nasz obraz dockerowy – czego potrzebuje i co powinno zostać na niej zainstalowane.

Tag obrazu dockerowego Oznaczenie wersji obrazu dockerowego