Wstęp

W tym poście chciałem podzielić się z Tobą historią mojej inicjatywy o nazwie YerbatQA. Ma ona na celu budowanie społeczności, wymianę wiedzy i doświadczeń dla QA w firmie, w której pracuję.

W tym wpisie dowiesz się jak wpadłem na ten pomysł, jak podszedłem do jego realizacji i jaki finalnie efekt otrzymałem. Opisuję w szczegółach podejście do ryzyk, metryk, ich zbierania i prezentuje wyniki z ostatniego półrocza (z okresu 19.05.2022 do 05.01.2023), czyli od początku trwania tej inicjatywy.

Znajdziesz tu pomysły:

 • jak można podejść do wymiany wiedzy w firmie,
 • jak określać cele, ryzyka i przykładowe metryki,
 • o czym warto pamiętać – jakie ustalenia odstraszają lub przyciągają słuchaczy,
 • na przykładowe tematy – na końcu wpisu prezentuje skróconą listę tematów, które poruszaliśmy na naszych spotkaniach,
 • jak można usprawniać procesy w całej firmie i mieć realny wpływ na jej społeczność.

Mam nadzieję, że ten wpis Cię zainspiruje i dostarczy materiały na przemyślenia 🙂

Zapraszam Cię do lektury 😉

Źródło: Photo by Timon Studler on Unsplash

Geneza

Przez ostatnie lata pracowałem w pełni zdalnie. Praktycznie cała interakcja z współpracownikami w projekcie i w firmie ograniczała się do rozmów przez różne komunikatory.

Pomimo tej formy, myślę, że całkiem dobrze odnajdywałem się w tych realiach. Poza oficjalnymi rozmowami, od czasu do czasu organizowaliśmy spotkania online przy kawie. Miało to na celu zastąpienie spontanicznych spotkań w kuchni lub właśnie wyjść na kawę w firmie.

Problem

W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać nad społecznością QA w firmie. Zrozumiałem wtedy, że powoli zanikają różnego rodzaju spotkania, inicjatywy, a tym samym wymiana wiedzy i doświadczeń.

Zauważyłem również często pojawiające się pytania w kontekście wiedzy i rozwoju QA:

 • do kogo udać się z danym problemem?
 • jak wyglądają możliwości rozwoju?
 • jak zgłaszać potrzeby rozwojowe?

Duże organizacje często posiadają bogatą dokumentację i wiele postów opisujących różne aspekty działania firmy. Jednakże odnalezienie interesujących nas informacji w systemie czasem jest sporym wyzwaniem.

Dodatkowo praca zdalna nie ułatwiała kontaktu pomiędzy ludźmi. Spontaniczne spotkania w kuchni, przy obiadach lub na korytarzach zostały skutecznie ograniczone, a tym samym przepływ informacji, doświadczeń, inspiracji i porad.

Osoby zatrudnione po 2019, które zaczynały pracę w firmie od pracy zdalnej, miały dodatkowe wyzwanie, aby odnaleźć się w tej rzeczywistości.

Lean Coffee?

Z istniejących inicjatyw dla QA w organizacji mieliśmy jeszcze Lean Coffee. Z definicji są to “ustrukturyzowane, lecz pozbawione agendy spotkania. Uczestnicy zbierają się, budują agendę i rozpoczynają rozmowę. Konwersacje są ukierunkowane i produktywne, ponieważ agenda spotkania została wygenerowana demokratycznie. Również nazwa tych spotkań wywodzi się z podejścia Lean, która ma na celu jest eliminowanie strat zasobów, umiejętności ludzi oraz czasu.

W dużym uproszczeniu Lean Coffee w praktyce wygląda w następujący sposób:

 • na początku przygotowujemy listę tematów,
 • głosujemy na tematy, o których chcemy rozmawiać,
 • wybieramy tematy o największej liczbie głosów i rozpoczynamy dyskusję,
 • na każdy temat jest limit czasowy (zazwyczaj 15 minut), który można wydłużyć (np. o 7 minut),
 • spotkanie trwała między 1h, a 2h.

Zauważyłem pewne problemy związane z implementacją tych spotkań:

 • były organizowane nieregularnie i w dużych odstępach czasu – w ostatnich 2 latach odbyły się 3 spotkania,
 • zainteresowanie było niewielkie – w spotkaniach uczestniczyło 5-10 osób, z czego tylko 2-3 osoby to byli stali bywalcy,
 • głównie bazowanie na starych tematach, które były zaproponowane nawet wiele lat temu, w większości przez osoby, które już dawno temu opuściły firmę,
 • często wybierane były tematy, których wszyscy chcieli posłuchać, ale brakowało osób, które mogły się wypowiedzieć szerzej,
 • struktura spotkań trochę ograniczała spontaniczność i wymianę informacji,
 • brakowało podsumowań, które strukuryzowałyby poruszane tematy.

Czas na nowe

Zastanawiałem się, jak można poprawić interakcje i wymianę wiedzy pomiędzy QA, jednocześnie budując społeczność wewnątrz organizacji. Chciałem też zorganizować coś w odrobinę innej formule niż wspomniane Lean Coffee.

Źródło: Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Cele, ryzyka i założenia

Cele

Głównym wysokopoziomowym celem było:

Stworzyć warunki na wymianę wiedzy, doświadczeń i informacji – począwszy od tematów technicznych, przez ogólny rozwój, aż po różne mechanizmy firmy (z czym do kogo, sposoby awansu, możliwości rozwoju, etc.).

Postawiłem na spotkania online, których zarówno forma jak i struktura będa kształtowały się w trakcie ich trwania.

Plusem spotkań online są:

 • ✅możliwość dołączenia bez względu na lokalizację,
 • ✅możliwość dołączenia bez względu na stan (praca w dresie lub wcześnie rano bez kawy),
 • ✅łatwość organizacji (nie potrzeba sal, rezerwacji, sprzętu, jak komputer w sali etc.).

Minusem natomiast:

 • ❌gorszy kontakt z i między uczestnikami,
 • ❌problemy techniczne mogą uniemożliwić uczestnictwo,
 • ❌każdy z uczestników musi zapewnić sobie sprzęt (co w dobie pracy zdalnej jest niewielkim minusem),
 • ❌brak kamer i kontaktu między uczestnikami przekłada się na gorsze przekazywanie informacji.

Całość miała być w założeniu prosta i lekka, dostępna dla każdego, bez względu na doświadczenie i staż pracy. Przy podejmowaniu tej decyzji rozpisałem sobie cele oraz założenia.

Następnie doprecyzowałem akcje, które przybliżą mnie do celu:

 • zorganizować systematyczne spotkania, które będa odbywały się przynajmniej raz w miesiącu,
 • przygotowywać podsumowanie po każdym ze spotkań, aby również osoby nieobecne mogłyby czerpać pomysły i inspiracje ze spotkań,
 • wysyłać zaproszenia, linki do spotkań oraz informacje o spotkaniach na czacie.

Ryzyka

Rozpisałem ryzyka oraz zagrożenia, z jakimi będę musiał się zmierzyć:

 • forma może mieć mało wspólnego z podejściem Lean, czyli spotkania mogą generować straty zasobów, głównie czasu,
 • godzina, kiedy odbywają się spotkania, może wpłynąć w dużym stopniu na niską frekwencję – tutaj podjąłem ryzyko, aby spotkania zorganizować rano o 08:00, gdy w projektach jeszcze nie ma porannych spotkań (jak np. Daily Scrum)
 • brak zainteresowania uczestników, co może przełożyć się na niewielką liczebność grupy, brak chętnych do dyskusji lub brak tematów,
 • słaba chemia – spotkania online ograniczają interakcje z oraz między uczestnikami, a przez to całe spotkania mogą wydać się mało interesujące.

Metryki

Również postanowiłem wprowadzić metryki, które wykażą czy przybliżam się do celu i czy pojawią się jakieś zagrożenie.

TIP: Przy definiowaniu metryk warto sobie odpowiedzieć na pytania:

 1. Jaki jest cel metryk?
 2. Co będzie źródłem informacji?
 3. Jak będziemy obliczać wartości?
 4. Jak często będziemy dokonywać pomiarów
 5. Kto będzie weryfikował wartości?

Na początku założyłem sobie następujące wartości dla metryk:

 • w perspektywie kwartału utrzymać średnią liczbę uczestników na poziomie:
  • limit: 8 osób
  • cel: 16 osoby
  • ideał: 32 osoby
 • w perspektywie kwartału posiadać grupę X osób, które były na przynajmniej 50% spotkaniach:
  • limit: 6 osób
  • cel: 12 osoby
  • ideał: 24 osoby
 • przynajmniej 50% treści (tematów, pomysłów etc.) na spotkaniach pochodzi od uczestników.
TIP: Przy definiowaniu metryk dobrze określić wartości:

 1. limit – poniżej tej wartości uznajemy, że dana mierzona rzecz się nie udała,
 2. aktualna – czyli aktualna wartość danej metryki,
 3. cel – wartość do której dążymy,
 4. ideał – wartość idealna, której osiągnięcie będzie gigantycznym sukcesem.

Określenie tych wartości pomaga rozeznać się w jakim kierunku zmierzamy oraz czy określiliśmy zamierzony cel.

Następnie powyższe cele przekułem na konkretne założenia, które zaprezentowałem na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu, a później na firmowym czacie zrzeszającym QA. Metryki postanowiłem głównie oprzeć na danych, które są automatycznie generowane po spotkaniach (Microsoft Teams). Tutaj zdecydowałem się zastosować odrobinę automatyzacji i skryptów, które będą mi obliczać wartości poszczególnych metryk. O metrykach i statystykach pisze dokładniej w dalszej części tego posta.

Teraz przejdźmy do konkretnych założeń spotkań, które opracowałem na podstawie wysokopoziomowych celów.

Założenia dla spotkań

Wstępne założenia prezentowały się w następujący sposób:

 • realizujemy cykl spotkań – jedno na 2-3 tyg w godzinach porannych (czwartek o 08:00),
 • lekkie i krótkie spotkania (30m) przy yerbie🧉 (lub kawie),
 • tematy ogólnie związane z jakością i szerokopojętym rozwojem,
 • brak sztywnej agendy, a w razie braków tematów, organizator zapewnia tematy do dyskusji,
 • podsumowania po spotkaniach będą pojawiały się na moim blogu na shp (firmowym blogu wewnętrznym),
 • spotkanie przyjmie nazwę YerbatQA 😉
 • po kilku spotkaniach zdecydujemy o dalszych losach inicjatywy,
 • będę osobą w pełni odpowiedzialną za organizację, dostarczanie tematów i podsumowania.

Również po głowie chodził mi pomysł na na krótkie wystąpienie Show&Tell (S&T), które byłyby częścią spotkań YerbatQA. Po 6 spotkaniach YerbatQA rozpisałem założenia dla tego typu wystąpień (które w założeniu miały być częścią YerbatQA):

 • krótkie, trwające 10-15m,
 • dowolny temat związany z rozwojem, z projektami czy własnymi zainteresowaniami,
 • osoby chętne na prowadzenie S&T prosiłbym o zgłoszenie się do mnie – wspólnie zaplanujemy dogodny termin i harmonogram. Również z chęcią doradzę w zakresie prezentacji i organizacji wystąpienia,
 • jako osoba odpowiedzialna za tę inicjatywę postanowiłem przygotować pierwszy S&T z praktyczną prezentacją testów typu Visual Testing.

Przygotowanie uczestników

Jednym ze sposobów na zapewnienie tematów i przygotowanie uczestników jest dodanie obowiązkowego przygotowania do spotkania. Przykładowo można ustalić, że każdy z uczestników przygotuje jakiś temat, który następnie omówi na spotkaniu.

To podejście mogłoby zapewnić różnorodność tematów, większe zaangażowanie i aktywizację uczestników. W teorii to brzmi wspaniale, jednak pojawiają się duże zagrożenia, które zaobserwowałem podczas innych inicjatyw, które wymuszały podobne przygotowanie uczestników. Są wśród nich:

 • brak czasu, aby uczestnik przygotował jakiś temat – każdy uczestniczy w jakimś projekcie, a po godzinach nie można od nikogo wymagać przygotowania dodatkowych materiałów,
 • brak pomysłu na temat do prezentacji,
 • obawa przed krytyką i słabą jakością prezentacji.

Powyższe zagrożenia przekładały się na coraz mniejszą frekwencję, a w rezultacie na zaniechanie danej inicjatywy.

Chciałem, aby każdy mógł dołączyć do tych spotkań, niezależnie od doświadczenia, stażu lub wcześniejszej obecności. Jednym słowem – aby wstęp na spotkania był wolny i aby każdy mógł czerpać wiedzę i inspirację. Dlatego też na razie zrezygnowałem z wymogu, aby każdy uczestnik musiał przygotować jakiś temat na spotkania. Postawiłem tutaj na dobrowolne zgłaszanie tematów i wystąpień.

Źródło: Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Założenia w praktyce, czyli jak wyszła realizacja spotkań YerbatQA?

Pierwsze spotkanie odbyło się 19.05.2022, drugie 15.06.2022, a każde kolejne organizowałem już cyklicznie co 2 tygodnie w czwartki o godzinie 08:00. Reasumując, dalsze podsumowanie i weryfikację wcześniejszych założeń zrealizowałem w oparciu o pół roku i 16 spotkań.

Spotkania

W praktyce ogólne założenia spotkań sprawdziły się następująco:

 • ✅ realizujemy cykl spotkań – jedno na 2-3 tyg.

  Wynik: spotkania odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie w czwartek o 08:00. Dzięki temu wystąpienie spotkań jest przewidywalne i łatwiej zaplanować cały tydzień.

 • ❌✅ lekkie i krótkie spotkania (30m) przy kawie.

  Wynik: forma spotkań jest lekka – rozpoczynamy spotkanie, robimy szybką rozgrzewkę i przechodzimy do tematów technicznych/miękkich/projektowych/rozwojowych, a kamerki są opcjonalne. Natomiast limit 30 minut okazał się zbyt optymistyczny, dlatego rozszerzyłem czas trwania spotkań do 45-60 minut.

 • ✅ tematy ogólnie związane z jakością i rozwojem i brak sztywnej agendy, a w razie braków tematów, organizator zapewnia tematy do dyskusji.

  Wynik: tylko S&T są zapowiadane wcześniej. Agenda samych spotkań wykluwa się w trakcie ich trwania. Nie odnotowałem problemu z tematami – dyskusje trwają nieprzerwanie przez całą godzinę. Na każde spotkanie mam w zanadrzu kilka tematów, jednakże uczestnicy przychodzą z własnymi wątkami.

 • ✅ podsumowania po spotkaniach będą pojawiały się na moim blogu wewnętrznym (w systemie firmy).

  Wynik: każde spotkanie opisuje w krótkim poście na firmowym blogu wewnętrznym – opisuje poruszone tematy i dołączam linki do dodatkowych materiałów. Zbiorczy przykład takiego podsumowania znajdziecie w dalszej części tego wpisu, w sekcji Dodatki.

 • ✅ po kilku spotkaniach zdecydujemy o dalszych losach inicjatywy.

  Wynik: inicjatywa się przyjęła, co widać po dość sporej liczbie uczestników, zainteresowaniu spotkaniami oraz po wielu zapytaniach (o dodatkowe materiały, podziękowania, etc.) od uczestników po spotkaniach.

Show&Tell

W praktyce ogólne założenia S&T:

 • ❌krótkie – 10-15m.

  Wynik: S&T zajmowały zazwyczaj od 30-45 minut, czyli większośc danego spotkania,

 • ✅ dowolny temat związany z rozwojem, zarówno z projektami i własnymi zainteresowaniami.

  Wynik: tutaj na razie tematy bardziej techniczne, ale w przyszłości nie wykluczam tematów bardziej miękkich.

Obecnie zrealizowaliśmy już 3 spotkania z S&T na następujące tematy (więcej o nich w dalszej części tego wpisu, w sekcji Dodatki):

 • Visual Testing z praktycznym przykładem w Playwright
 • Jak w 5m napisać własną aplikację z REST API i po co taka wiedza testerowi?
 • Po co Testerowi/QA znajomość algorytmów? Jak ćwiczyć umiejętności programowania? (na przykładzie Code Kata)

Pojawiło się też kilka tematów, które są w planach (testy wydajności w Locust, własny dashboard z wynikami z Jenkinsa czy sposób realizacji Presale projektów itp.). Termin tych wystąpień będzie mocno zależał od dostępności osób, które zadeklarowały chęć prezentacji danego tematu.

Tematy na spotkania

Jednym z głównych założeń spotkań YerbatQA była wymiana wiedzy i tematy, a dokładniej tematy ogólnie związane z jakością i szerokopojętym rozwojem. Przyglądając się realizacji, na spotkaniach poruszamy zagadnienia techniczne (narzędzia, technologie, podejścia etc.), “miękkie” (procesy, psychologia etc.), związane z projektami, firmą, procesami etc. Zbiorczy zestaw tematów poruszanych na spotkaniach znajdziecie w dalszej części tego wpisu, w sekcji Dodatki.

Myślę, że pojawiające się tematy, dobrze się sprawdzają – potwierdzają to również wyniki ankiet, w których uczestnicy chwalą sobie różnorodność. Uważam, że dzięki temu każdy jest w stanie znaleźć coś ciekawego dla siebie albo zaproponować jakiś temat do dyskusji.

W feedbackach pojawiło się kilka interesujących propozycji tematów, które uwzględnię przy kolejnych spotkaniach 🙂

Podsumowania, a nagrywanie spotkań

Po kilku spotkaniach pojawiły się zapytania dotyczące nagrywania spotkań, dla osób, które nie były w stanie w danym spotkaniu uczestniczyć. Tutaj głosy były podzielone, na osoby, którym ten pomysł się spodobał i osoby, które były temu przeciwne.

Osobiście nie chciałbym nagrywać tych spotkań. Ich podstawowe założeniem były luźne rozmowy, zarówno na tematy techniczne i rozwojowe, ale z własnymi niczym nie skrępowanymi przemyśleniami, coś na zasadzie spotkań w kuchni – nagrywanie ich mogłoby zabić luz i płynność spotkań.

Nagrywanie ich wyglądałoby trochę jak przychodzenie z dyktafonem do kuchni i nagrywanie rozmów dla kolegów. Brzmi sensownie, ale wyobraźmy sobie sytuację, gdy wchodzimy do pomieszczenia, w którym trwają luźne rozmowy, następnie wyciągamy dyktafon i chcemy nagrać konwersację dla nieobecnych.

Myślę, że dyskusje mogłyby ustać, a ludzie rozeszliby się do pracy😉 Albo straciłyby mocno na naturalności i spontaniczności.

Dlatego zdecydowałem się tylko na krótkie podsumowanie w formie pisemnej. Natomiast wystąpienia S&T nagrywam, a następnie umieszczam w poście wraz z dodatkowymi materiałami (kod, linki do repozytoriów lub dokumentacji).

Źródło: Photo by Justin Morgan on Unsplash

Statystyki

Teraz przyszedł czas na wykresy i tabele z danymi zebranymi ze spotkań 😉

Dla przypomnienia, założyłem sobie następujące wartości metryk:

 • w perspektywie kwartału utrzymać średnią liczbę uczestników na poziomie:
  • limit: 8 osób
  • cel: 16 osoby
  • ideał: 32 osoby
 • w perspektywie kwartału posiadać grupę X osób, które były na przynajmniej 50% spotkaniach:
  • limit: 6 osób
  • cel: 12 osoby
  • ideał: 24 osoby
 • przynajmniej 50% treści (tematów, pomysłów etc.) na spotkaniach pochodzi od uczestników.

Pierwsze 2 wartości metryk (średnia liczba uczestników oraz osoby, które były na przynajmniej 50% spotkań) były łatwe do zmierzenia i określenia. Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa w znacznym stopniu automatycznie. Dzięki temu ograniczyłem czas wymagany na te czynności, monotonię oraz możliwości pomyłki w obliczeniach.

Automatyzacja i pomiary

Spotkania mają miejsce na Microsoft Teams. Na kanale po spotkaniu dostępne jest podsumowanie w formie pliku tekstowego z danymi jak czas trwania spotkania, liczba uczestników oraz szczegółowe dane na temat każdego z obecnych. Dane te pobieram, a następnie za pomocą prostego skryptu, który napisałem w Pythonie, przetwarzam je i otrzymuje wyniki zbiorcze ze wszystkich spotkań. Wyniki następnie umieszczam w arkuszu kalkulacyjnym, w którym skonfigurowałem odpowiednie wykresy.

Jeśli chodzi o tematy i aktywność, to tutaj przez całe spotkanie notuje główne wątki, jakie się pojawiają. Przyjąłem tu bardzo prosty sposób pomiaru pochodzenia treści i aktywności:

jeśli temat został zainicjowany przez uczestnika i wywiązała się dyskusja – to go oznaczam, a później obliczam % w stosunku do wszystkich tematów.

Zdawałem sobie sprawę, że jest to niedokładny sposób oraz subiektywny. Jednak na razie przyjąłem go jako good enough.

Dzielenie się wynikami

Informacje o spotkaniu wysyłam na alias mailowy, który obecnie liczy około 130 osób (znacznej większości są to QA). Alias ten związany jest z kanałem/grupą na MS Teams, do którego dobrowolnie może dołączyć każda osoba z organizacji, bez względu na rolę. Grupa ta powstała jakiś czas temu i jeszcze nie wszyscy QA w organizacji zdecydowali się do niej dołączyć.

TIP: Podczas pomiarów wartości poszczególnych metryk warto patrzeć zarówno na wartość absolutną, jak i na stosunek wartości.

Przykładowo:
Czy wartość 40 osób na spotkaniu to dużo?
Patrząc na wartość absolutną – można uznać, że to sukces!

Natomiast, gdy 40 osób na spotkaniu to tylko 10% wszystkich osób, które mogły uczestniczyć na tym spotkaniu – to pytanie czy to też można nazwać sukcesem? 😉

Harmonogram spotkań oraz liczba uczestników

Harmonogram spotkań oraz liczba uczestników:

# Data Liczba uczestników
1 19.05.2022 4
2 15.06.2022 5
3 30.06.2022 15
4 14.07.2022 13
5 28.07.2022 13
6 11.08.2022 17
7 25.08.2022 19
8 08.09.2022 11
9 22.09.2022 13
10 06.10.2022 25
11 20.10.2022 20
12 03.11.2022 24
13 17.11.2022 14
14 01.12.2022 24
15 15.12.2022 22
16 05.01.2023 19

Wykres obecności wygląda następująco:

Zawarłem na nim również wartości związane z akceptacją zaproszeń na spotkania.

Dodatkowo:

 • na przynajmniej 3 spotkaniach było 28 uczestników,
 • na przynajmniej 8 (50%) spotkaniach było 13 uczestników,
 • średnia liczba uczestników przypadających na spotkanie – 16.1 (po potraktowaniu 2 pierwszych pomiarów jako błąd gruby – wartość ta wzrasta do 17.8),
 • unikalna liczba uczestników – 64.

W dużym zaokrągleniu:

 • w spotkaniach średnio bierze udział prawie 15% osób, które są w aliasie mailowym,
 • przynajmniej raz na spotkaniach było około 50% osób, które są w aliasie mailowym.

Czas trwania spotkań

Poniższy wykres przedstawia czas trwania poszczególnych spotkań oraz średnią czas uczestnictwa wszystkich osób:

Liczba osób biorących udział w spotkaniach w zależności od liczby tych spotkań

Poniższy wykres przedstawia zależność pomiędzy liczbą spotkań a liczbą osób. Czyli jaka liczba osób bierze udział w spotkaniach w zależności od liczby tych spotkań.

Jak odczytywać ten wykres?

Przykładowo X=8, Y=5 oznacza, że na 8 spotkaniach było 5 osób, natomiast X=1, Y=25 oznacza, że 25 osoby uczestniczyły tylko w jednym spotkaniu.

Statystyki, a postawione cele

Zestawiając statystki z wcześniej postawionymi celami:

 • w perspektywie kwartału utrzymać średnią liczbę uczestników na poziomie:
  • cel: 16 osoby
  • wartość aktualna: 16.1 osoby (po potraktowaniu 2 pierwszych pomiarów jako błąd gruby – wartość ta wzrasta do 17.8)
 • w perspektywie kwartału posiadać grupę X osób, które były na przynajmniej 50% spotkaniach:
  • cel: 12 osoby
  • wartość aktualna: 13 osób
 • przynajmniej 50% treści (tematów, pomysłów etc.) na spotkaniach pochodzi od uczestników
  • wartość aktualna: uśredniając myślę, że będzie to w rejonie 50%

Feedback

W trakcie trwania całego cyklu spotkań zbierałem feedback głównie na zasadzie f2f. Największą jego porcję otrzymałem na spotkaniu #16. Poprosiłem wtedy o feedback i rozesłałem do uczestników ankietę, w której anonimowo mogli wypowiedzieć się co im się najbardziej podoba oraz co by poprawili. Poniżej prezentuje część zebranych, dodatkowo zanonimizowanych odpowiedzi 😉

Co Ci się podoba na spotkaniach?

Bardzo przypadła mi do gustu forma swobodnej dyskusja, możliwość zadawania pytań i poszerzania wiedzy

Wszystkie komentarze:

 • spotkania typu S&T i fakt, że są nagrywane,
 • podsumowania ze spotkań, które pojawiają się na blogu wewnętrznym,
 • dużo różnych i ciekawych tematów, również tych mniej technicznych (np. psychologia, zainteresowania, rozwój etc.),
 • możliwość wygadania się i czasem nawet “pomarudzenia” (jako wentyl bezpieczeństwa) 😉
 • częstotliwość oraz godzina chyba są optymalne,
 • pojawia się sporo bardzo doświadczonych ludzi, którzy dzielą się tym co potrafią i wiedzą,
 • swobodnej dyskusja, możliwość zadawania pytań i poszerzania wiedzy,
 • możliwość bycia wolnym słuchaczem bez presji wypowiedzi (K: pojawiło się kilka takich odpowiedzi).

Co chciałbyś usprawnić?

Z chęcią bym posłuchała o dzieleniu się wiedzą w postaci show&tell projektowego

Wszystkie komentarze:

 • dzielenie się wiedzą w postaci show&tell projektowego (o projekcie, o frameworkach, narzędziach, podejściu do testów etc.),
 • eksperymenty z odrobinę późniejsza godziną (K: pojawiło się kilka takich odpowiedzi),
 • więcek włączonych kamerek, aby można było rozpoznać osoby na korytarzu w biurze w przyszłości,
 • lepsza moderacja i mniejsze dygresyjne odbieganie od tematów.

Jeśli chciałbyś o czymś pogadać – napisz!

Jak działania podjąć w projekcie, w którym klient nie chce płacić za QA

Wszystkie komentarze:

 • tematy z zakresu BA lub UX,
 • jak wyglądają zasady awansu w organizacji,
 • jak wygląda rekrutacja,
 • problemy, ale jakiś może konkretniejszy w stylu “jak (nie)poradziliśmy sobie z konfliktem w zespole”,
 • nabywanie doświadczenia w projekcie, w którym klient nie chce płacić za QA – jak po 3 miesiącach współpracy pokazać, że warto zapłacić za QA i zostać w projekcie na dłużej? Na czym się skupić w tym czasie?

Akcje

W odpowiedziach pojawiło się słuszne pytanie:

dlaczego ludzie nie przychodzą/nie wracają na spotkania?

Podjąłem decyzję, że spróbuję poeksperymentować z godziną (drobne przesunięcie o 30m), aby zobaczyć czy wpłynie to na obecność.

Dodatkowo zacząłem przykładać większa uwagę do zbieranych i gromadzonych tematów. Skupiam się na aktualnych wydarzeniach w projektach, ze świata lub ciekawych wyzwaniach, z którymi miałem styczność.

Również przygotowałem anonimowa ankietę, która jest cały czas otwarta i każdy może zgłaszać swoje pomysły i usprawnienia.

Podsumowanie

Po zebraniu wszystkich statystyk i feedbacku, nadszedł czas na podsumowanie.

Uważam, że prowadzona przeze mnie inicjatywa okazała się sukcesem i planuję ją kontynuować. Tutaj też pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym i uczestniczącym w dyskusjach, bez których sukces nie byłby możliwy.

Dzięki Wam – uczestnikom spotkań udało się umocnić społeczność QA w organizacji. Wspólnie uczestniczymy w naturalnym przepływie informacji, wiedzy i doświadczeń.

Dzięki!🙇‍♂️

Będę dalej monitorował statystyki, aby zobaczyć jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się YerbatQA. Wprowadzę też nowe wartości dla metryk, które pozwolą mi lepiej monitorować zainteresowanie.

Również pracuję nad otrzymanym feedbackiem i potencjalnymi usprawnieniami, które uatrakcyjnią inicjatywę YerbatQA 🙂

Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives. – William A. Foster

Tymczasem do usłyszenia w kolejnych postach!
K.

Źródło: Photo by Samrat Khadka on Unsplash

Dodatki

Dodatek 1: Tematy poruszane na spotkaniach YerbatQA

Na końcu chciałem podzielić się z Wami częścią tematów, jakie poruszaliśmy na spotkaniach. Po każdym spotkaniu publikuje posta na wewnętrznym blogu firmowym. W takim wpisie zawarłem podstawowe informacje o spotkaniach wraz z poruszanymi tematami, wnioskami, linkami i wszelkimi dodatkowymi materiałami.

Poniżej zawarłem mega streszczenie z pominięciem tematów, które dotyczą spraw firmowych albo projektowych.

Show&Tell – Jak w 5m napisać własną aplikację z REST API i po co taka wiedza testerowi?

Link do repozytorium z kodem przykładowej aplikacji z REST API:
https://github.com/jaktestowac/js-express-example-app

Aplikacja została zrealizowana w oparciu o:

Zalety pisania własnej aplikacji:

 • lepsze zrozumienie mechanizmów działania REST API,
 • ćwiczenie umiejętności programistycznych,
 • wykorzystanie aplikacji do mockowania zapytań/odpowiedzi.

Dobre praktyki i dokumentacja:

 • podczas projektowania i testowania REST API należy pamiętać o spójności i zgodności z wymaganiami – tymi globalnymi (rfc2616) oraz tymi lokalnymi, czyli klienta,
 • dokumentacja dotycząca HTTP i metod GET, POST etc. – https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616#section-5.1.1.

Wtyczki pozwalające testować REST API z poziomu VS Code:

Przykładowe wykorzystanie własnej aplikacji REST API:

 • Aplikacja jako mock aplikacji na środowisku klienckim. Aplikacja ta nasłuchuje wiadomości na kolejce (RabbitMQ), a następnie wysyła dane na kolejną kolejkę. Bazując na odczytanych danych, mockowała informacje przesyłane dalej, na inną kolejkę.

Show&Tell – Visual Testing z praktycznym przykładem w Playwright

Link do repozytorium z kodem testów z Visual testing:
https://github.com/jaktestowac/playwright-sample-visual-testing

Czym jest Visual testing?

Visual testing w różnych narzędziach:

O czym należy pamiętać przy projektowaniu takich testów?

 • Architektura całego frameworka i jak wkomponować VT do automatów – czasem można je podłączyć do istniejących testów e2e, a czasem lepiej zrobić osobny test suite.
 • Można zastosować soft assertions – czyli asercje, które nie przerywają testu w danej chwili (patrz punkt poniżej o tego typu asercjach).
 • Czasem nie warto wszystkiego testować (całej strony – narzędzia do VT pozwalają na tworzenie zrzutów elementów (np. wykresy, tabele, mapy etc).
 • Referencyjne zrzuty ekranu zajmują miejsce – projekt i repozytorium może spuchnąć, gdyż domyślnie (i zazwyczaj) zrzuty ekranu są przechowywane jako dane testowe – jeśli masz bardzo dużo danych referencyjnych – Czy potrzebujesz ich wszystkich? Czy potrzebujesz testować wszystkie rozdzielczości? Jak wyglądają wymagania klienta i z czego użytkownicy korzystają najczęściej? Może jest miejsce na optymalizację – tylko dwa widoki full HD + mobile lub zmniejszenie liczby przypadków.
 • Podczas porównywania screenów możemy iść w 100% zgodność, albo możemy określić liczbę pikseli, które mogą się różnić – nie ma tu reguły i najlepszego rozwiązania – czasem możemy założyć 1% błędnych pixeli, a czasem potrzebujemy 100% zgodności.
 • Czas porównywania zrzutów ekranu zależy od mocy obliczeniowej, rozdzielczości (wielkości obrazu).
 • Narzędzia do VT pozwalają na automatyczną aktualizację posiadanych danych referencyjnych (zdecydowanie odradzam robić to ręcznie!).
 • Jeśli jest możliwość – wielowątkowość i równoległe uruchamianie testów przyspiesza otrzymanie wyników.
 • Pamiętaj – wszystko zależy od kontekstu danego projektu! W jednym projekcie sprawdzi się podejście X, w innym konfiguracja Y dla VT, a w innym testy VT mogą nie mieć sensu.

Show&Tell – Po co Testerowi/QA znajomość algorytmów? Jak ćwiczyć umiejętności programowania? Na przykładzie Code Kata

Polecane serwisy:
https://www.codewars.com/
https://leetcode.com/

Zalety rozwiązywania Code Kata:

 • Poprawa umiejętności programowania – Code Kata pozwala ćwiczyć i ulepszać umiejętności programowania poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów.
 • Zwiększenie wiedzy – Code Kata umożliwia zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności poprzez uczenie się i stosowanie różnych technik programowania oraz algorytmów.
 • Poprawa efektywności – Dzięki regularnemu wykonywaniu Code Kata można poprawić swoją efektywność i szybkość programowania, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy zawodowej.
 • Zwiększenie pewności siebie – Code Kata pomaga zwiększyć pewność siebie i samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz umożliwia lepsze przygotowanie do rozwiązywania nowych, nieznanych wcześniej zagadnień.
 • Zwiększenie zaangażowania – Code Kata to świetny sposób na zwiększenie zaangażowania i motywacji do nauki programowania, ponieważ pozwala na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i osiąganie postępów.

O czym trzeba pamiętać:

 • Po stronie użytkownika jest odpowiedzialność za refleksje i pracę nad kodem – zadania można rozwiązać za pomocą nieoptymalnego kodu i tylko z własnej inicjatywy użytkownik popracuje nad jego jakością.
 • Warto zapoznać się z serwisami i popracować z web IDE – owe IDE nie posiadają wielu udogodnień (wtyczki, lintery etc), ale pozwalają na lepsze zapoznanie się z kodem, problemem i przyzwyczajają do “niedogodności”.
 • Praca i doświadczenie z web IDE może być przydatne podczas rekrutacji, gdzie wymagane jest od nas wykorzystanie własnie różnych web IDE. Wcześniejsze doświadczenie pozwoli nam na większy komfort pracy i mniejszy stres.

Ogólnie o testowaniu

Ogólnie o testowaniu:

Ogólnie ze świata IT

Gry komputerowe i popkultura:

Certyfikaty:

 • Czy warto? To zależy – od celów danej osoby, od potrzeb projektu lub firmy. Podstawowe certyfikaty warto rozważyć, gdyż mogą dać nam bazową wiedzę na dane zagadnienie.
 • Warto też zadać sobie pytania – czy zdobytą wiedzę będę w stanie wykorzystać w skończonym czasie?
 • Przykłady certyfikatów z zakresu Usług Chmurowych:

Tematy ogólnorozwojowe

Inteligencja emocjonalna
Adam P., uczestnik spotkania, poruszył temat inteligencji emocjonalnej i istotności rozwoju w tym temacie. W artykule Inteligencja emocjonalna w pracy – dlaczego jest ważna?, w którym znajdziecie podstawowe informacje – czym jest, jakie są korzyści z jej rozwijania i przede wszystkim – jak ją rozwijąc.

Z powyższego artykułu:

Czym jest inteligencja emocjonalna?
W szerokim ujęciu inteligencja emocjonalna to zdolność do rozpoznawania, zarządzania i wykorzystywania własnych emocji oraz emocji innych osób. Oznacza to, że osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafią łatwo rozpoznawać emocje, których same doświadczają i które przeżywają inni. Potrafią też regulować swoje emocje i wykorzystywać je do wykonywania różnych zadań i obowiązków, pomagając przy tym innym osiągnąć to samo.

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest ważna?
Trudno przecenić znaczenie inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy. Jak wynika z powyższej listy kompetencji, posiadanie którejkolwiek z tych umiejętności pozytywnie wpłynie na karierę zawodową pracowników na każdym poziomie: od lepszej komunikacji, przez większą produktywność, po umiejętności przywódcze.

Co więcej, wraz z postępującą globalizacją wielu firm, inteligencja emocjonalna odgrywa szczególnie istotną rolę w pracy. Wielokulturowe zespoły muszą nauczyć się wzajemnego zrozumienia, wyrażania swoich myśli i opinii oraz dostosowywania się do różnic między sobą.

Pracownicy muszą też radzić sobie w coraz bardziej złożonych stosunkach z klientami, kolegami i współpracownikami z całego świata. W związku z tym posiadanie emocjonalnej zdolności do empatii, zaangażowania i współpracy z osobami z innych grup społecznych poprawi wyniki biznesowe i efektywność pracy w sytuacjach międzykulturowych.

Narzekanie:

 • Narzekanie wśród młodych osób z pasją może odebrać radość z pracy i pasję – warto się zastanowić kiedy wypowiadamy jakie słowa.
 • Gdy ktoś poczuje się dotknięty narzekaniem to powinno się o tym mówić głośno – można to zrobić publicznie albo 1:1 z daną osobą.
 • Trzeba umożliwić ludziom przestrzeń do narzekania i mówienia co ich boli – tu warto zachować jednak zdrowy rozsądek i moderować wątki. Warto się zastanowić co jest przyczyną narzekania, na jaką część tego mamy wpływ i co możemy z tym zrobić.
 • Kluczowe jest przekierowanie energii na działanie lub inne wątki, które nas pasjonują.
  Skupić się na konkretach i dotrzeć do przyczyny problemu – wtedy łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie.

Feedback:

 • Warto przedstawiać dużo konkretów, przykładów sytuacji oraz sposobów naprawy miejsc, gdzie są niedociągnięcia.
 • Sposób dawania feedbacku zależy od naszych relacji z danymi osobami i dojrzałości zespołu – gdy mamy dojrzały zespół łatwiej dawać nam bezpośredni feedback, natomiast podczas formowania zespołu musimy zachować formalną formę oceny.
 • Polecam How To Reject Negative Feedback From Your Boss, gdzie znajdziecie wiele wskazówek jak podchodzić do feedbacku.

Inne

Dodatkowo na spotkaniach pojawia się wiele innych tematów powiązanych z firmą i jej procesami:

 • szkolenia i inne formy rozwojowe (mentoring, kursy, etc.),
 • kwestie awansowe i wymagania na danych stanowiskach,
 • różne wyzwania projektowe i jak sobie z nimi poradzić,
 • narzędzia i technologie używane w projektach – plusy i minusy różnych rozwiązań,
 • podejście do testów – wybór strategii, planowanie procesu, patologie i sposoby ich niwelowania,
 • i wiele innych.

Dodatek 2: Linki i zasoby

Dodatkowe linki i zasoby uzupełniające zagadnienia z artykułu:

Krzysiek Kijas
Senior Software Quality Engineer, Tech Lead, Mentor
profil na LinkedIn
Z testowaniem i dbaniem o jakość oprogramowania jestem związany od 2011. Dobre podwaliny techniczne i ugruntowanie wiedzy certyfikatami pozwalają mi swobodnie pływać w tym bezkresnym oceanie technologii 😉

Na co dzień zajmuje się różnego rodzaju testami, poczynając od manualnych, eksploracyjnych, aż po tworzenie frameworków i projektowanie ich architektury. Obecnie jako Tech Lead odpowiadam za architekturę automatów w Playwright, procesy, dobre praktyki, testy na różnych poziomach (DB, UT, API, UI), CI/CD, oraz rozwój członków zespołu. Dbam o rozwój oraz potrzeby zespołu i klienta.

Od wielu lat aktywnie uczestniczę w konsultacjach przy projektach różnych firm, świadcząc wsparcie m.in. poprzez mentoring, prowadzenie szkoleń oraz optymalizację procesów. Jako architekt testów pomagam zespołom zadbać o wysoką jakość oprogramowania. Moja ekspertyza obejmuje projektowanie i wdrażanie skutecznych strategii testowania, automatyzację, definiowanie wskaźników jakościowych, wdrażanie metryk. Moje zaangażowanie skupia się na doskonaleniu spełniania potrzeb klientów poprzez efektywne mentorowanie zespołów oraz zastosowanie lepiej dopasowanych narzędzi i podejść.

Ciągły głód wiedzy i silna potrzeba rozwoju spowodowały, iż razem z Przemkiem stworzyliśmy inicjatywę jaktestowac.pl, która była naturalnym krokiem w mojej ewolucji. Dzięki niej, mogę realizować i rozwijać swoje pasje związane z mentoringiem oraz pomocy innym w zdobywaniu wiedzy.

W wolnym czasie z pełnym poświęceniem oddaje się swoim uzależnieniom - treningom siłowym, crossfitowi, literaturze i szeroko pojętej sztuce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *