Nasz pierwszy venv – podejście konsolowe

Na początku przygotujmy sobie miejsce na dysku, w którym umieścimy nasze środowisko wirtualne. Zazwyczaj umieszczamy je w katalogu głównym naszego projektu. Przygotujmy sobie w takim razie nowy projekt (czyli katalog) o nazwie VenvTests:

C:
+-- Projects
|  +-- VenvTests
|  ...
...

Tworzymy venv

Na pierwszy ogień pójdzie tworzenie venv przy użyciu samej konsoli. Jest to podejście trudniejsze, wymagające podstaw ze znajomości konsoli (której podstawy poruszaliśmy w lekcji Konsola – ale już nie pythonowa), ale pozwoli to na odnalezienie się w przypadku, gdy nie będziemy mieli dostępu do IDE PyCharm 😉

UWAGA: aplikacja virtualenv, która udostępnia polecenie venv, jest domyślnie dostępna w Python 3. Jeśli używasz wcześniejszej wersji Pythona to musisz ją zainstalować za pomocą narzędzia PIP (omawialiśmy je szerzej w lekcji
Instalacja pakietów przez PIP lub najprościej zainstalować najnowszego Pythona):

pip install virtualenv

Następnie otwórzmy konsolę systemową i przejdźmy do utworzonego katalogu VenvTests. Tak powinien wyglądać stan w konsoli:

C:\Projects\VenvTests>

Wykorzystajmy teraz pythonowy moduł venv, która utworzy nam środowisko wirtualne w katalogu myVenv (wykonanie poniższego polecenia chwilę zajmuje, więc cierpliwie czekaj na wynik):

python -m venv myVenv

Po chwili na konsoli powinien znowu pojawić się nasz kursor, ale bez żadnych informacji czy operacja się udała… Możemy to łatwo sprawdzić zaglądając do katalogu VenvTests, w którym powinien pojawić się katalog myVenv (na przykład poprzez wykonanie polecenia dir w konsoli):

C:
+-- Projects
|  +-- VenvTests
|   +-- myVenv
|  ...
...

Teraz możemy aktywować środowisko za pomocą komendy:

myVenv\Scripts\activate

Po jej wykonaniu powinna nam się ukazać informacja o aktywnym środowisku:

(myVenv) C:\Projects\VenvTests>

Po wykonaniu komendy pip list powinna ukazać się nam niewielka lista zainstalowanych pakietów:

(myVenv) C:\Projects\VenvTests>pip list
Package  Version
---------- -------
pip    10.0.1
setuptools 39.0.1

W tym momencie, w konsoli z aktywnym środowiskiem venv, wszystkie operacje i komendy, jakie będziemy wykonywać, dotyczyć będą tego środowiska. Wszystkie komendy, takie jak python czy pip, będą odnosiły się do Pythona zawartego w stworzonym przez nas środowisku wirtualnym. Pamiętaj, dotyczy to danej konsoli, gdzie mamy aktywne środowisko, czyli tak jak w przypadku powyżej – posiadającej informacje o nazwie środowiska (myVenv). Wszystkie inne okna konsoli i aplikacje będą nadal korzystały z Pythona zainstalowanego w systemie.

Możemy teraz zainstalować pakiet selenium:

(myVenv) C:\Projects\VenvTests>pip install selenium

Po zakończeniu instalacji nasze wirtualne środowisko wzbogaciło się o pożądany pakiet:

(myVenv) C:\Projects\VenvTests>python -m pip list
Package  Version
---------- -------
pip    10.0.1
selenium  3.14.1
setuptools 39.0.1
urllib3  1.24

Jak widzisz, teraz możemy postępować z naszym środowiskiem dokładnie w ten sam sposób jak z normalnie zainstalowanym Pythonem.

Aby dezaktywować środowisko wirtualne wystarczy użyć komendy:

deactivate

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *