Rozwiązanie – Dziedziczenie w praktyce

Nasza klasa Cat powinna przybrać następującą postać:

class Cat(Mammal):
  def __init__(self):
    Mammal.__init__(self)
    print('Cat!')

  def purr(self):
    print('purr!')

Inicjalizacja i wywołania funkcji:

cat_1 = Cat()
cat_1.introduce_yourself()
cat_1.purr()
cat_1.increase_age()

Cały nasz dotychczasowy kod:

class Animal:
  def __init__(self):
    print('Animal!')

  def increase_age(self):
    print('increase_age!')


class Mammal(Animal):
  def __init__(self):
    Animal.__init__(self)
    print('Mammal!')

  def introduce_yourself(self):
    print('introduce_yourself!')


class Cat(Mammal):
  def __init__(self):
    Mammal.__init__(self)
    print('Cat!')

  def purr(self):
    print('purr!')


mammal_1 = Mammal()
mammal_1.introduce_yourself()
mammal_1.increase_age()

print('-')

cat_1 = Cat()
cat_1.introduce_yourself()
cat_1.purr()
cat_1.increase_age()

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *