Twój pierwszy Screenshot w Selenium WebDriver

Na początku zacznijmy od stworzenia nowego projektu o nazwie BasicScreenshotTests wraz z własnym venv, w którym będziemy eksperymentowali ze zrzutami ekranu. Nasz nowy projekt umieśćmy w katalogu Projects, tak aby struktura folderów wyglądała w następujący sposób:

C:
+-- Projects
|  +-- BasicScreenshotTests
|   +-- venv
|     +-- ...
|   +-- ...
|  ...
...
TIP: Generalnie aby stworzyć nowy projekt wystarczy kliknąć w górnym menu PyCharma File -> New Project… i w katalogu Projects utworzyć projekt z sugerowaną nazwą i domyślnym ustawieniem Project Interpreter.
W razie problemów tworzenie projektu za pomocą IDE PyCharm omówiliśmy w lekcji Tworzymy projekt, natomiast tworzenie środowiska wirtualnego – w sekcji Python Virtual Environment.

Następnie przygotujmy sobie:

 1. Klasę testową o nazwie BasicScreenshotTests w pliku basic_screenshot_tests.py.
 2. Następnie dodamy metody setUp oraz tearDown, w których odpowiednio przygotujemy sobie moduł webdriver. Będzie on bazował na naszym chromedriver.exe (dla przypomnienia – Drugi kod – korzystamy z modułu WebDriver).
 3. Doinstalujmy brakujący pakiet selenium (dla przypomnienia – Pierwszy kod – pojawia się Selenium).
 4. Napiszmy prosty test, który będzie odwiedzał stronę https://antoogle.testoneo.com/ oraz sparawdzał jej tytuł.

Całość mogłaby wyglądać w następujący sposób:

import unittest
from selenium import webdriver


class BasicScreenshotTests(unittest.TestCase):

  def setUp(self):
   self.base_url = 'https://antoogle.testoneo.com/'
   self.driver = webdriver.Chrome(executable_path=r"C:\TestFiles\chromedriver.exe")

  def tearDown(self):
   self.driver.quit()

  def test_open_antoogle(self):
   self.driver.get(self.base_url)
   self.assertEqual('The Antoogle Search Page', self.driver.title, f'Expected title differ from actual for page url: {self.base_url}')

Teraz poznamy metodę odpowiedzialną za tworzenie screenshotów driver.get_screenshot(). Użyjemy ją w naszym kodzie zaraz przed linią z asercją w taki sposób:

self.driver.get_screenshot_as_file("screenshot.png")

Czyż nie wygląda banalnie? Możemy także podejrzeć jej dokumentację.
Mamy trzy sposoby:

 1. Poprzez naciśnięcie skrótu szybkiego podglądu dokumentacji Ctrl + Q. Przypominamy, że niestety twórcy PyCharama zmienili sposób działania tego podglądu (niestety na gorsze) i często trzeba uciekać się do innych sposobów aby podglądnąć pełną dokumentację
 2. Przejście bezpośrednio do biblioteki selenium gdzie istnieje implementacja tej metody poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl i naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na naszą metodę
 3. Udając się do oficjalnej dokumentacji dostępnej pod tym adresem

Z dwóch ostatnich sposobów możemy odnaleźć przykład użycia naszej metody – najszybszym wydaje się przejście do jej implementacji (sposób 2) – w wyniku, którego możemy zobaczyć oryginalną dokumentację do kodu tej metody:

def get_screenshot_as_file(self, filename):
  """
  Saves a screenshot of the current window to a PNG image file. Returns
   False if there is any IOError, else returns True. Use full paths in
   your filename.

  :Args:
  - filename: The full path you wish to save your screenshot to. This
   should end with a `.png` extension.

  :Usage:
    driver.get_screenshot_as_file('/Screenshots/foo.png')
  """

Widzimy, że metoda ta przyjmuje jeden argument, którym jest ścieżka z nazwą pliku, pod którym zostanie zapisany nasz zrzut ekranu. Jeśli umieścimy tam tylko nazwę pliku, to obraz zostanie zapisany w katalogu z plikiem z naszym testem. Przykładowo, w naszym wypadku ścieżka C:\Pojects\BasicScreenshotTests\screenshot.png będzie równoznaczna z screenshot.png – w obu przypadkach obraz zostanie zapisany w pliku o nazwie screenshot.png w katalogu C:\Pojects\BasicScreenshotTests\, gdyż tam znajdują się nasze skrypty z testami.

Tak wygląda nasz udoskonalony test z zastosowaniem:
self.driver.get_screenshot_as_file("screenshot.png"):

import unittest
from selenium import webdriver


class BasicScreenshotTests(unittest.TestCase):

  def setUp(self):
   self.base_url = 'https://antoogle.testoneo.com/'
   self.driver = webdriver.Chrome(executable_path=r"C:\TestFiles\chromedriver.exe")

  def tearDown(self):
   self.driver.quit()

  def test_open_antoogle(self):
   self.driver.get(self.base_url)
   self.driver.get_screenshot_as_file("screenshot.png")
   self.assertEqual('The Antoogle Search Page', self.driver.title, f'Expected title differ from actual for page url: {self.base_url}')

Co się stanie jeśli go uruchomimy? Poza tym, że przeglądarka otworzy się jedynie na ułamek sekundy, to w naszym katalogu projektowym pojawi się plik o nazwie screenshot.png, na którym ujrzymy testowaną stronę internetową. W PyCharmie powinieneś zobaczyć ten plik w lewym panelu Project zaraz pod plikiem z naszą klasą.
Otwieramy otrzymany plik screenshot.png bezpośrednio w PyCharmie co oznacza, że bez problemu możemy w naszym IDE podglądać pliki graficzne. Nawet znajdziemy u góry zakładki z podglądem podstawowych opcji do zmiany sposobu wyświetlania obrazka.

Takim oto sposobem mamy nasz pierwszy automatyczny zrzut ekranu 😉 Teraz możemy zacząć go ulepszać.

Umiemy już tworzyć screenshoty, ale sposób ich robienia znacznie odbiega od tego co chcieliśmy osiągnąć. Zrzut ekranu będzie robiony zawsze a my chcielibyśmy aby był tworzony jedynie w momencie kiedy nasz test zakończy się niepowodzeniem. Jak to osiągnąć?

Możemy tutaj zastosować wcześniej poznaną konstrukcję try… except.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *