Kurs Praktyczne wprowadzenie do testów automatycznych z Playwright

UWAGA: Ten kurs można nabyć jedynie przez ograniczony czas!
Kurs Praktyczne wprowadzenie do testów automatycznych z Playwright
Cena dostę​pna na stronie kursu!
Ro​dzaj pła​tno​ści DARMOWE
Czas do​stę​pu Nie​li​mi​to​wa​ny
Ko​men​ta​rze i py​ta​nia
Mo​ni​to​ro​wa​nie po​stę​pów
Do​stęp do pro​mo​cji
Dos​tęp do bo​nu​sów
(wi​deo, pdf, itp.)
/help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Praktyczne wprowadzenie do testów automatycznych
35 lekcji, 8+ godzin nagrań
Budowa profesjonalnego frameworka testowego w oparciu o Playwright
🚧Kurs w realizacji🚧
55 lekcji, 11+ godzin nagrań
JavaScript dla Testera
75 lekcji, 8+ godzin nagrań
TypeScript dla Testera
51 lekcji, 5+ godzin nagrań
Ciągła Integracja z Playwright
🚧Kurs w realizacji🚧
20 lekcji, 1+ godzin nagrań
Techniki Zaawansowane i Architektura
🚧Kurs w realizacji🚧
Test Wiedzy + Certyfikat ukończenia
Chcę wiedzieć więcej!
TIP: Dokładny opis na temat kursu Praktyczne wprowadzenie do testów automatycznych z Playwright znajdziesz na stronie kursu.

Program Podstawy Testowania REST API Od teorii, przez testy manualne, aż po automatyzację w JavaScripcie

UWAGA: Ten kurs można nabyć jedynie przez ograniczony czas!
Podstaw Testowania REST API Od teorii, przez testy manualne, aż po automatyzację w JavaScripcie
Cena dostę​pna na stronie kursu!
Ro​dzaj pła​tno​ści Je​dno​ra​zo​wa
Czas do​stę​pu Nie​li​mi​to​wa​ny
Ko​men​ta​rze i py​ta​nia
Mo​ni​to​ro​wa​nie po​stę​pów
Do​stęp do pro​mo​cji
Dos​tęp do bo​nu​sów
(wi​deo, pdf, itp.)
/help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Test wiedzy
Certyfikat ukończenia
Wprowadzenie do API i REST
125+ lekcji, 5+ godzin nagrań
Testy REST API za pomocą Postmana
120+ lekcji, 9+ godzin nagrań
Postman – Techniki zaawansowane
12+ lekcji, 1+ godzina nagrań
Testy Automatyczne REST API w JavaScript
97 lekcji, 9+ godzin nagrań
JavaScript dla Testera
75+ lekcji, 6+ godzin nagrań
TypeScript dla Testera
51 lekcji, 5+ godzin nagrań
Deploy własnej stronyu
12 lekcji, 1 godzina nagrań
Testy REST API i Ciągła Integracja
12 lekcji, 2 godziny nagrań
Własna aplikacja z REST API od podstaw w node.js
12 lekcji, 2 godziny nagrań
Bonusy, webinary i dodatkowe materiały
W sumie 500+ lekcji, 50 praktycznych zadań i 40+ godzin nagrań
Chcę wiedzieć więcej!
TIP: Dokładny opis na temat kursu Podstawy Testowania REST API Od teorii, przez testy manualne, aż po automatyzację w JavaScripcie znajdziesz na stronie kursu.

Program Podstawy Testów Automatycznych w Selenium i Python

UWAGA: Ten kurs można nabyć jedynie przez ograniczony czas!
Pod​sta​wy Te​stów Au​to​ma​ty​czny​ch
w Se​le​nium i Py​thon

Cena dostęp na na stronie kursu!
Ro​dzaj pła​tno​ści Je​dno​ra​zo​wa
Czas do​stę​pu Nie​li​mi​to​wa​ny
Dos​tęp do blo​ga /help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Prze​glą​da​nie fo​rum
Ko​men​ta​rze i py​ta​nia
Mo​ni​to​ro​wa​nie po​stę​pów
Do​stęp do pro​mo​cji
Dos​tęp do bo​nu​sów
(wi​deo, pdf, itp.)
/help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Git dla Testerów
42 lekcji
Certyfikat ukończenia
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 1

9 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 2

7 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 3

91 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 4

192 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 5

107 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 6

139 lekcji
Page Object Model – praktyczne wprowadzenie
39 lekcji
Page Object Model – Wprowadzenie POM do istniejącego frameworka (w przygotowaniu)
16 lekcji
W sumie 550+ lekcji
Chcę wiedzieć więcej!

 

TIP: Dokładny opis na temat kursu Podstawy Testów Automatycznych w Selenium i Python znajdziesz na stronie kursu.

Program Podstawy Ciągłej Integracji w Chmurze na przykładzie GitLab CI i Testów Automatycznych

UWAGA: Ten kurs można nabyć jedynie przez ograniczony czas!
Pod​stawy Ciągłej Inte​gracji w Chmu​rze na przy​kładzie GitLab CI i Testów Auto​maty​cznych
Cena dostę​pna na stronie kursu!
Ro​dzaj pła​tno​ści Je​dno​ra​zo​wa
Czas do​stę​pu Nie​li​mi​to​wa​ny
Ko​men​ta​rze i py​ta​nia
Mo​ni​to​ro​wa​nie po​stę​pów
Do​stęp do pro​mo​cji
Dos​tęp do bo​nu​sów
(wi​deo, pdf, itp.)
/help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Certyfikat ukończenia
Pod​stawy Ciągłej Inte​gracji w Chmu​rze na przy​kładzie GitLab CI i Testów Auto​maty​cznych
100+ lekcji (w formie skryptu oraz wideo!)
JaveScript i Cypress w Ciągłej Integracji
8 lekcji
Java, Maven i Selenium w Ciągłej Integracji
8 lekcji
C#, .NET 5.0 i Selenium w Ciągłej Integracji
8 lekcji
Własna strona i automatyczny deploy na produkcję na przykładzie Heroku
29 lekcji
Ubuntu – Praktyczne wprowadzenie do Linuxa
25 lekcji
Docker – Praktyczne wprowadzenie do budowania obrazów
45 lekcji
Ciągła Integracja w GitHub – GitHub Actions
33 lekcji
W sumie 250+ lekcji oraz 12+ godzin nagrań
Chcę wiedzieć więcej!
TIP: Dokładny opis na temat Programu Podstawy Ciągłej Integracji w Chmurze znajdziesz na stronie kursu.

Kupony zniżkowe i członkostwa

Powyżej przedstawiliśmy obecne rodzaje zakupów, wraz z ogólnym podsumowaniem co dzięki nim zyskasz 🙂 Pełną listę kursów znajdziesz w naszym katalogu kursów.

TIP: Dokładny opis na temat płatności, członkostw i planów dostępowych znajdziesz na stronie Q&A.
TIP: Od czasu do czasu wprowadzamy także specjalne kupony zniżkowe 😉 Otrzymałeś kod zniżkowy na dany kurs i chcesz go wykorzystać podczas zakupu? Tutaj dokładnie opisujemy co należy z nim zrobić – Q&A – Jak skorzystać z kodu kuponu rabatowego? 😉